dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Azbest
Dla większości z nas azbest to głównie pokrycia dachów z falistych i płaskich płyt azbestowo-cementowych, lub płaskie płyty elewacyjne. Płyty azbestowe w dobrym stanie technicznym, nie poddawane działaniom mechanicznym (np. łamanie, ścieranie powierzchni) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Natomiast uszkodzone powierzchnie wyrobów zawierających azbest uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego.

Wdychane wraz z powietrzem włókna azbestu są kumulowane w organizmie człowieka, a skutki narażenia na włókna azbestu mogą ujawnic się po wielu latach (średnio 38 lat).

Największe zagrożenie powodują włókna respirabilne o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm ulegające zatrzymaniu w górnych drogach oddechowych.

Azbest zaliczany jest do substancji rakotwórczych oraz szczególnie niebezpiecznych (na równi z PCB). Emisja włókien azbestowych do otoczenia może nastąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo-cementowych w złym stanie technicznym (np. popękanych) i podczas usuwania ich bez odpowiednich zabezpieczeń. Dlatego prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy, a odpady azbestowe można składować tylko na wyznaczonych składowiskach.

  Trwałość płyt azbestowo - cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, zobowiązani są do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację z przeprowadzonej inwentaryzacji Wójtowi Gminy Siemień, a podmioty gospodarcze – Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Wzór formularza informacji dostępny jest poniżej. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

SKŁADOWISKA ODPADÓW AZBESTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

    * Składowisko w Kraśniku (m. Piaski-Zarzecze II) - administrowane przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o. tel. 81 825 26 05, 603 172 750

    * Składowisko w Poniatowej Wsi - administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej tel. 502 625 745

    * Składowisko w Srebrzyszczu - administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie tel. 82 565 31 20, 662 060 059


Planowane jest otwarcie składowisk odpadów azbestowych w miejscowościach Bogdanka (koniec 1012 r.), Włodawa (01.01.2012 r.).


AZBEST.pdf

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania
na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji w roku 2012 został zakończony.

Kolejny nabór (na 2013 r.) przewidywany jest jesienią.

Informuję, że projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku.


Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://lubelskie.pl


        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA