dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Certyfikat
Korzyści
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Korzyści
KORZYŚCI DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1) Uzyskanie środków z Funduszu Pracy

Jedną z niezaprzeczalnych korzyści dla gmin wynikających z udziału w konkursie jest możliwość uzyskania środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, oraz na realizację tych programów rynku pracy, które samorząd powiatowy zainicjuje na terenie, czy też na potrzeby gmin - przyszłych Laureatów konkursu. Poniżej prezentujemy stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy, dotyczące propozycji skierowanej do "Gmin Fair Play". List

2) Obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych

Regulamin certyfikacji wyznacza 10 obszarów, w których badana jest przyjazność inwestycyjna gminy. W obrębie każdego z badanych obszarów jest od kilku do kilkunastu podzakresów. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie 72 punktów na 100 możliwych.

Otrzymując certyfikat gmina uzyskuje informację, że spełnia warunki progowe w zakresie lokalizacji inwestycji, która jest na jej terenie sprawna, bezpieczna, szybka oraz uczciwa. Weryfikacja jest przeprowadzana przez audytorów, którzy nie mają interesu ani w sukcesie, ani w porażce gminy. Audytorem nie może być mieszkaniec danej gminy.

3) Uzyskanie niezależnej oceny inwestorów

W ramach certyfikacji prowadzone są badania inwestorów. W oparciu o sporządzoną listę inwestorów, którzy rozpoczęli realizację procesu inwestycyjnego (uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę) biuro badawcze losuje odpowiednią liczbę inwestorów do przeprowadzenia wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) i przeprowadza wywiady.

Wyniki wywiadów zostają opracowane komputerowo. Gmina nie ma wpływu na to, kto będzie badany. Gmina uzyskuje niezależną i uczciwą informację o tym jak oceniana jest realizacja procesów inwestycyjnych. Respondenci odpowiadają na 20 szczegółowych pytań. W badaniach w 2003 roku uczestniczyło 1135 inwestorów z 45 gmin.

4) Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie (analiza benchmarkingowa)

Opracowane wyniki badań danej gminy zostają ujęte w raporcie marketingowym dostarczanym każdej gminie. Raport pokazuje pozycję gminy np. w zakresie oceny oferty dla inwestorów na tle gminy najlepszej, najgorszej i wyników średnich.

Wyniki przedstawione są w przekrojach: geograficznym, wielkości miejscowości, charakteru inwestycji (biznesowe i mieszkaniowe), województwa i innych. Wyniki danej gminy są znane tylko tej gminie i nie są przedstawiane w rankingu. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu raportu zależy tylko od samej gminy.

5) Uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie

Wyniki badań inwestorów wskazują słabe i mocne strony gminy w relacjach z inwestorami. Zadaniem gminy jest wyciągnięcie wniosków z badania i podjęcie działań usprawniających słabo funkcjonujące obszary działania. Na życzenie gminy takie wnioski może też sformułować zespół audytorów konkursu.

6) Uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami

Niezależna ocena i uzyskany raport mogą być wykorzystane w rozmowach z inwestorami jako przedstawienie rzeczywistej sytuacji w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych. Jeżeli z niezależnych badań wynika przewaga gminy na tle jej konkurentów - może być ona wykorzystana w negocjacjach inwestycyjnych. Raport z badań inwestorów zwiększa zakres informacji, który jest dostępny dla inwestora w zakresie lokalizacji inwestycji.

7) Budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów

"Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji to gmina, w której inwestor może liczyć na zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z inwestycją. Organizatorzy konkursu upowszechniają taki wizerunek przyczyniając się do lepszego rozpoznania danej gminy w środowisku przedsiębiorców i inwestorów.


8) Rekomendacja od biznesu

Przechodząc proces certyfikacji, gminy uzyskują rekomendację od Krajowej Izby Gospodarczej, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, która stwierdza, że dana gmina spełnia wymagania certyfikacyjne dla "Gmin Fair Play" - Certyfikowanych Lokalizacji Inwestycji i zachęca do lokalizacji inwestycji właśnie w tych gminach.

9) Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej innej niż ocena lokalna

Uczestnictwo w konkursie i certyfikacji pozwala na uzyskanie innej oceny niż ocena lokalna, pozwala przełamywać błędne stereotypy i pokazywać zarówno dobre jak i słabe strony prowadzonej działalności w zakresie obsługi inwestycji przez gminę. Jak pokazują doświadczenia dotychczas przeprowadzonych edycji, zewnętrzni audytorzy, porównując różne gminy, widzą sytuację obiektywnie i bez jakiegokolwiek uwikłania w miejscową politykę.

10) Deklaracja stosowania standardów etycznych

"Gmina Fair Play" to gmina nastawiona na stosowanie standardów etycznych i przeciwstawiająca się działaniom nieuczciwym. Jest to czytelna deklaracja dla inwestorów oraz zobowiązanie do praworządności oraz gry fair.

11) Promocja gmin przez organizatorów konkursu

Laureaci konkursu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie. Informacje o konkursie i jego laureatach przekazywane są parokrotnie w ciągu roku do ponad 1000 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce. W 2003 r. opublikowano 111 artykułów na temat uczestników konkursu oraz wyemitowanych zostało 59 materiałów radiowych i telewizyjnych.

Od stycznia do końca lipca 2004 opublikowano 180 oraz wyemitowano 25 materiałów radiowych i telewizyjnych. Zmagania konkursowe relacjonowały m.in. następujące gazety: Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna (ogólnopolskie wydanie jak również regionalne oddziały), Gazeta Samorządu i Administracji, Rynki Zagraniczne, Trybuna oraz większość największych gazet o zasięgu wojewódzkim, rozgłośnie radiowe: Polskie Radio (w zasięgu ogólnopolskim oraz lokalne oddziały), większość najważniejszych rozgłośni lokalnych, stacje telewizyjne Telewizja Polska 3 (w paśmie ogólnopolskim oraz lokalne oddziały), lokalne stacje telewizyjne.

Multimedialne prezentacje gmin - laureatów oraz ich oferty terenów pod inwestycje, kolportowane sa m.in.: podczas targów InvestCity, w polskich i zagranicznych Izbach Przemysłowo-Handlowych (m.in. Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia), do Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych przy Ambasadach Polski w wymienionych krajach oraz w konsulatach i ambasadach na terenie całego kraju.

Gminy będące laureatami konkursu są także rekomendowane administracji publicznej na szczeblu centralnym i regionalnym oraz przedsiębiorcom, do których dociera Program "Przedsiębiorstwo Fair Play".

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA