dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - Wycinka drzew i krzewów
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Ochrona Środowiska
- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Wycinka drzew i krzewów


Harmonogram odbioru odpadów
UWAGA!! PODZIAŁ NA REJONY!!

REJON 1
 


REJON 2


REJON 3INFORMACJA

Realizując art. 6c ust. 1 i 2, art. 6h oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
w związku z Uchwałą Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Siemień z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2868)

 

Wójt Gminy Siemień


1. Informuję, iż zadeklarowane opłaty za odpady komunalne należy uiszczać w terminie do:
 a) za pierwszy kwartał - 15 marca danego roku;
 b) za drugi kwartał - 15 maja danego roku;
 c) za trzeci kwartał - 15 września danego roku;
 d) za czwarty kwartał - 15 listopada danego roku;

 
bez wezwania gotówką u inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy Siemień lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemień

nr 92 8042 0006 0710 0752 2000 0010 BS O / Siemień

(tytuł przelewu: Imię Nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odbiór odpadów komunalnych – kw...... rok......)

2. Brak wpłaty lub wpłata w wysokości niższej od należnej, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Deklaracja do pobrania z linku poniżej


rejon_1_1.jpg

Deklaracja_RIO_czerwiec_2016_.pdf

rejon_1_2.jpg

rejon_2_1.jpg

rejon_3_1.jpg

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SIEMIEŃ
 
        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA