dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
WIADOMOŚCI Z NASZEJ GMINY
PPWOW-PIS -szczegóły
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SIEMIEŃ NA LATA 2008 - 2015
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
PPWOW Program Integracji Społecznej
BAZA DOSTAWCÓW USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SIEMIEŃ
  Baza dostawców usług społecznych w Gminie Siemień.doc
Sprawozdanie z realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w gminie Siemień realizowany był na podstawie porozumienia o współpracy zawartego w 2007 roku między Województwem Lubelskim a Gminą Siemień.
Na mocy tego porozumienia Gmina Siemień dostała 70 tys, euro czyli 271 934,77zł na realizację Programu Integracji Społecznej, z czego 10 % musiało być przeznaczone na szkolenia i wyjazdy studyjne.
    Celem Programu Integracji Społecznej jest zwiększenie aktywności społeczności wiejskiej, zachęcenie do działań, podejmowania inicjatyw przez osoby mało aktywne, zintegrowanie się społeczeństwa, zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego.
   Program miał na celu również zachęcenie społeczności do zawiązywania stowarzyszeń oraz grup nieformalnych, gdzie mogłyby spotykać się osoby, których łączą wspólne zainteresowania. Dzięki Programowi jak największa grupa osób miała nauczyć się pisać projekty aby potem móc wnioskować o środki zewnętrzne dla swoich środowisk, miejscowości.
Warunkiem skorzystania z tych środków było zbudowanie metodą partycypacyjną Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Siemień, aby potem móc dopasować odpowiednie usługi, na jakie będzie zapotrzebowanie w naszej społeczności.
Dzięki zaangażowaniu liderów społecznych, którzy poświęcili wiele godzin pracy społecznej udało
się opracować taką strategię, która w grudniu 2008 roku została przyjęta uchwałą Rady Gminy Siemień.
Zgodnie z zapisami w strategii opracowano Plan Działania i przystąpiono do realizacji usług. Na każdą usługę ogłaszany był konkurs, do którego mógł zgłosić się  każdy kto napisze ofertę spełniającą założenia ujęte w konkursie.
Program Integracji Społecznej zakłada, że środki finansowe będą przeznaczone na działania dla następujących grup społecznych: dzieci i młodzież, osoby starsze, rodziny.
Po blisko dwóch latach realizacji Programu w naszej gminie można powiedzieć, że założenia zostały osiągnięte. Powstało wiele ciekawych działań,
I tak:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro zrealizowało projekty:

1.    Klub Jana Pawła II przeznaczony dla dzieci i młodzieży – były to cykliczne zajęcia prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorze mające na celu przybliżenie postaci Jana Pawła II, m.in. przygotowanie uroczystej mszy świętej w kościele w Siemieniu w rocznicę śmierci Jana Pawła II, integracyjne spotkanie w Szkole w Jeziorze w którym wzięło udział ok. 80 osób,  festiwal pieśni bliskich Ojcu Świętemu, wieczór przy kremówce, dzień papieski w kaplicy w Jeziorze, zawody o puchar Lolka.
2.    Dwa Wigilijne Spotkania Integracyjne (w 2008 roku i w 2009) w których wzięło udział blisko 100 osób.
3.    Klub Aktywnego Seniora, w ramach którego odbyły się warsztaty artystyczne wyrobów ze słomy, spotkania z psychologiem, zajęcia kulinarne, wspólne oglądanie filmów, dzień seniora z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej, wycieczka  do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.
4.    Całe Jezioro czyta dzieciom – cykl imprez związanych z czytelnictwem oraz teatrem połączonych z wyjazdem do teatru.

Szkoła Podstawowa w Miłkowie:

1.    Żyjmy aktywnie – zorganizowano Święto Rodziny
w którym uczestniczyło ponad 70 osób, wycieczki rowerowe , wyjazd autokarem do Hołowna, spotkania ze specjalistą z zakresu żywienia, rodzinne rozgrywki sportowe,
2.    Integracyjne Spotkanie Wigilijne w którym wzięło udział około 100 osób  (rok 2009)
3.    Cykl imprez dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób starszych – zajęcia taneczne, muzyczne, szydełkowanie, ozdoby z papieru, spotkania Kół Gospodyń, zajęcia kulinarne, festiwal kolęd i pastorałek.

Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim

1.    Dwa spotkania wigilijne (w 2008 i 2009 roku) na każdym spotkaniu było ponad 100 osób
2.    Klub Aktywnego Seniora – w ramach którego odbyły się zajęcia taneczne, komputerowe, przy piosence, spotkania z historią, wycieczka do Kodnia, Jabłecznej, Kostomłot, Pratulina,  Leśnej Podlaskiej – pomimo, że projekt skończył się osoby starsze nadal spotykają się w Szkole Podstawowej w Gródku Szlacheckim przy wspólnym śpiewaniu, integrują się i właściwie teraz już nie potrzebują instruktora.
3.    Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – zajęcia podczas ferii oraz wycieczka
4.    Cykl imprez związanych z życiem i twórczością  H. Wieniawskiego połączone z wyjazdem do szkoły muzycznej.


Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu

1.    Centrum Wsparcia Rodzin w ramach którego zorganizowano dla wszystkich potrzebujących bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne  oraz logopedyczne dla dzieci.  Kontynuacją tego wsparcia jest obecnie realizowany projekt finansowany z POKL  „Aktywizacja zawodowo-społeczna w gminie Siemień”.
Łącznie z Centrum Wsparcia Rodzin skorzystało blisko 1000 osób z gminy Siemień.
2.    Klub naukowo- literacki - były to spotkania osób zainteresowanych czytelnictwem.


Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Wodnik” Siemień


1. Gramy w piłkę nożną – Ryszard Kwiatek – rozgrywki sportowe na boiskach w gminie Siemień
2. Gramy w tenisa stołowego – Zbigniew Serafin – turnieje tenisowe, które odbywały się w większości szkół na terenie gminy Siemień, wyjazd do Warszawy na międzynarodowy turniej tenisa stołowego.
3. Klub fotograficzny – Jerzy Styczyński – cykliczne zajęcia związane z fotografią – zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny, wydano kalendarz na 2010 rok, planuje się jeszcze wydać kalendarz na rok 2011 ponieważ usługa jeszcze się nie skończyła.


Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorze

1. Klub Młodego Strażaka – zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zawody pożarnicze, turnieje wiedzy pożarniczej, zajęcia sprawnościowe – usługa ta była realizowana od 2008 roku.

Marian Michaluk

1. Klub Szachowy – zajęcia prowadzone w każdej szkole na terenie gminy Siemień – polegające na nauce gry w szachy oraz na rozgrywkach szachowych.  Zajęcia obejmowały dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Członkowie Klubu wzięli udział w powiatowych i wojewódzkich turniejach szachowych. Dzięki tym zajęciom znacznie zwiększyło się zainteresowanie grą w szachy. Usługa ta tak spodobała się Zespołowi Zarządzającemu PPWOW, że informację o niej umieszczono na stornie internetowej programu.

2 . Zapewnienie transportu osobom starszym - usługa polegała na umożliwieniu dojazdu do lekarzy osobom starszym, które nie mają możliwości podróżowania ogólnie dostępnymi środkami transportu.


Szkoła Podstawowa w Juliopolu

1. Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – zajęcia podczas ferii w Szkole Podstawowej oraz wycieczka
2. Cykl imprez związanych z życiem i twórczością  H. Sienkiewicza oraz wyjazd do muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – usługa dla dzieci i młodzieży.

Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu

1. Choinka, kolęda, opłatek – zajęcia związane ze świętami Bożego Narodzenia przeznaczone dla dzieci uczęszczających do ZPO.

Podczas realizacji Programu Integracji Społecznej  powstało Stowarzyszenie „DOLINA PIWONII’  w Miłkowie. Od razu włączyło się w Program podejmując się kontynuacji projektu „Żyjmy aktywnie” związanego ze zdrowym stylem życia i aktywnym spędzaniem czasu wolnego – odbyły się zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowe, wyjazd integracyjny.
Ponadto ze środków PPWOW zorganizowano w dniach 7-8  czerwca 2010 roku kurs udzielania pierwszej pomocy z którego skorzystało 60 osób z gminy Siemień.
Odbyły się 2 wyjazdy szkoleniowe dla osób pracujących podczas realizacji PPWOW – do Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego do Hołowna oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry w Bielinach. 

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA