Pracownicy Urzędu Gminy


Stanisław Dawidek – Wójt

Tomasz Kanak – Sekretarz

Małgorzata Zarębska – Skarbnik