Rada Gminy


Janusz Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy
Marta Klajda – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członkowie:
Sławomir Banach
Daniel Budzyński
Barbara Byk
Leszek Marian Danilkiewicz
Małgorzata Maria Konarska
Krzysztof Lipiński
Henryka Łukaszek
Marzena Matyjaszczyk
Krzysztof Musik
Ryszard Mróz
Mateusz Pachucki
Stanisław Józef Teleon
Grzegorz Wołowik

 

Składy komisji:

Komisja Rewizyjna

Henryka Łukaszek – Przewodnicząca Komisji

Stanisław Józef Teleon – Zastępca Przewodniczącego

Małgorzata Maria Konarska – Członek Komisji

Marzena Matyjaszczyk – Członek Komisji

Mateusz Pachucki – Członek Komisji

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Ryszard Mróz – Przewodniczący Komisji

Barbara Byk – Zastępca Przewodniczącego

Daniel Budzyński – Członek Komisji

Leszek Marian Danilkiewicz – Członek Komisji

Marta Klajda – Członek Komisji

Małgorzata Maria Konarska – Członek Komisji

Henryka Łukaszek – Członek Komisji

Marzena Matyjaszczyk  – Członek Komisji

Stanisław Józef Teleon – Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Sławomir Banach – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Musik – Zastępca Przewodniczącego

Daniel Budzyński  – Członek Komisji

Marta Klajda – Członek Komisji

Ryszard Mróz – Członek Komisji

Mateusz Pachucki – Członek Komisji

Grzegorz Wołowik – Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Małgorzata Maria Konarska – Przewodniczący Komisji

Mateusz Pachucki – Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Lipiński – Członek Komisji

Marzena Matyjaszczyk – Członek Komisji

Stanisław Józef Teleon – Członek Komisji

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

Leszek Marian Danilkiewicz – Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wołowik – Zastępca Przewodniczącego

Sławomir Banach – Członek Komisji

Barbara Byk – Członek Komisji

Krzysztof Lipiński – Członek Komisji

Krzysztof Musik – Członek Komisji