INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ       Siemień, dnia:18.08.2017 r.   Komisja Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień     Uprzejmie informuję, że dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy …

0 33