Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

0 35

Godzina i data wydania: godz. 12:13 dnia 17.08.2017 r. Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2 Obszar: województwo lubelskie Ważność: od godz. 13:00 dnia 18.08.2017 r. do godz. 21:00 dnia 19.08.2017 r. Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C, 31°C na północy do 31,°C, 33°C na południu. …

0 45