Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że zgodnie Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. rozszerzono strefę ochronną (żółtą) na terenie powiatu parczewskiego obszar obejmujący gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień W załączeniu DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. https://siemien.pl/?attachment_id=12273

0 63

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu parczewskiego: –   w wieku 30-49 lat –   posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne –   bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa –   gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe –   chętnych do podjęcia zatrudnienia poprzez bezpłatne szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Murarz Tynkarz” oraz „Operator koparko-ładowarki + Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” …

0 105