ZARZĄDZENIE NR 61 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw