zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu_