zał. nr 3a do Regulaminu – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi_