W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Urząd Gminy w Siemieniu przeprowadza inwentaryzację tych wyrobów. Zainteresowanych rolników posiadających odpady rolnicze prosimy o wypełnienie karty inwentaryzacyjnej. Niniejszą ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy …

0 114