Rada Gminy

Lista Radnych Gminy Siemień

Janusz Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy
Anna Jakubiuk – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członkowie:

BYK Barbara Teresa
CYMERMAN Paweł
DANILKIEWICZ Leszek Marian
DZIEWULSKA Bożena
GRYGOREWICZ Janina Anna
JAKUBIUK Anna
KOLASIŃSKA Anna
KONARSKA Małgorzata Maria
KOPEĆ Małgorzata
ŁUKASIK Rafał Mirosław
MALISZEWSKI Bartłomiej Marcin
MRÓZ Ryszard
MUSIK Krzysztof
TELEON Stanisław Józef
WÓJCIK Janusz

Składy komisji:

Komisja Rewizyjna

Rafał Łukasik – Przewodniczący Komisji

Janina Grygorewicz – Zastępca Przewodniczącego

Anna Kolasińska – Członek Komisji

Małgorzata Konarska – Członek Komisji

Ryszard Mróz – Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janina Grygorewicz – Przewodniczący Komisji

Bartłomiej Maliszewski – Zastępca Przewodniczącego

Leszek Danilkiewicz – Członek Komisji

Anna Jakubiuk – Członek Komisji

Stanisław Teleon – Członek Komisji

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Ryszard Mróz – Przewodniczący Komisji

Bożena Dziewulska – Zastępca Przewodniczącego

Barbara Byk – Członek Komisji

Paweł Cymerman – Członek Komisji

Leszek Danilkiewicz – Członek Komisji

Janina Grygorewicz – Członek Komisji

Anna Jakubiuk – Członek Komisji

Anna Kolasińska  – Członek Komisji

Małgorzata Kopeć – Członek Komisji

Rafał Łukasik – Członek Komisji

Bartłomiej Maliszewski – Członek Komisji

Krzysztof Musik – Członek Komisji

Stanisław Teleon – Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Leszek Danilkiewicz – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Musik – Zastępca Przewodniczącego

Barbara Byk – Członek Komisji

Bożena Dziewulska – Członek Komisji

Janina Grygorewicz – Członek Komisji

Rafał Łukasik – Członek Komisji

Bartłomiej Maliszewski – Członek Komisji

Ryszard Mróz – Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Anna Kolasińska – Przewodniczący Komisji

Małgorzata Konarska – Zastępca Przewodniczącego

Paweł Cymerman – Członek Komisji

Anna Jakubiuk – Członek Komisji

Małgorzata Kopeć – Członek Komisji

Stanisław Teleon – Członek Komisji