DANE KONTAKTOWE

Adres
Urząd Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
E-mail
ESP
Tel./fax
83  354  70  01
NIP
539-14-97-101
Godziny pracy
730 –  1530

Numer konta bankowego

BS O/SIEMIEŃ
92 8042 0006 0710 0752 2000 0010


Diana Goluch – Sekretariat
+48 83  354  70  01
Tomasz Kanak – Wójt
+48 83  354  70  21
Angelika Kopeć – Sekretarz
+48 83  354  70  01
Małgorzata Zarębska – Skarbnik
+48 83  354  71  52
Marzena Kwiatek – Inspektor ds. rozliczeń finansowych
+48 83  354  71  52
Lucyna Turowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
+48 83  354  71  52
Monika Wróblewska – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
+48 83  354  71  52
Krystyna Piekarz – Inspektor ds. społecznych – Kasjer
+48 83  354  71  52
Małgorzata Matynkowska – Inspektor ds. rozliczeń
+48 83  354  71  06
Marta Klajda – Inspektor ds. budownictwa
+48 83  354  80  86
Ilona Matejczuk – Zastępca Kierownika USC
+48 83  354  70  17
Beata Wójtowicz – Inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
+48 83  354  71  06
Jakub Gdela – Inspektor ds. ochrony środowiska
+48 83  354  71  06
Gminny Zespół Obsługi Szkół
+48 83  354  73  19
Angelika Kopeć – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
+48 83  354  73  19
Zakład Gospodarki Komunalnej
e-mail: zgks@op.pl
+48 83  354  72  03
Janusz Sikorski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
e-mail: zgks@op.pl
+48 83  354  72  03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
+48 83  354  71  61
Danuta Powroźnik – Kierownik GOPS
+48 83  354  71  58
Gminny Ośrodek Kultury
+48 83  343  34  32
Andrzej Wojtal – Kierownik GOK
+48 83  343  34  32
Bartłomiej Olek – Informatyk
+48 83  354  80  86

 

 


 


FORMULARZ KONTAKTOWY

[ufbl form_id=”1″]