DANE KONTAKTOWE

Adres
Urząd Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
E-mail
ESP
/gminasiemien/SkrytkaESP
Tel.
83  354  70  01
Fax
83  306  82  71
NIP
539-14-97-101
Godziny pracy
730 –  1530

Numer konta bankowego

BS O/SIEMIEŃ
92 8042 0006 0710 0752 2000 0010

33 8042 0006 0710 0752 2000 0490  / tylko do wpłat za odpady komunalne /


Diana Goluch – Inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych
+48 83  354  70  01
Tomasz Kanak – Wójt
+48 83  354  70  21
Angelika Olek – Sekretarz
+48 83  306  82  69
Małgorzata Zarębska – Skarbnik
+48 83  306  82  68
Marzena Kwiatek – Inspektor ds. rozliczeń finansowych
+48 83  306  82  68
Lucyna Turowska – Inspektor ds. księgowości podatkowej
+48 83  354  71  52
Monika Wróblewska – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
+48 83  354  71  52
Krystyna Piekarz – Inspektor ds. społecznych – Kasjer
+48 83  354  71  52
Małgorzata Matynkowska – Inspektor ds. rozliczeń
+48 83  306  82  67
Marta Klajda – Kierownik referatu organizacyjnego
+48 83  354  80  86
Ilona Matejczuk – Kierownik USC
+48 83  354  70  17
Monika Ochnik – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
+48 83  306  82  70
Agata Bartelke – Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
+48 83  306  82  66
Jakub Gdela – Inspektor ds. ochrony środowiska
+48 83  354  71  06
Gminny Zespół Obsługi Szkół
+48 83  354  73  19
Angelika Olek – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
+48 83  354  73  19
Zakład Gospodarki Komunalnej
e-mail: zgks@op.pl
+48 83  354  72  03
Janusz Sikorski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
e-mail: zgks@op.pl
+48 83  354  72  03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
+48 83  354  71  61
Magdalena Cupryn – p.o. Kierownika GOPS
+48 83  354  71  58
Gminny Ośrodek Kultury
+48 83  343  34  32
Katarzyna Kowalczyk – Dyrektor GOK
+48 83  343  34  32
Bartłomiej Olek – Informatyk
+48 83  354  80  86