Gminny portal mapowy

UCHWAŁA NR XV/96/2016 RADY GMINY SIEMIEŃ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień

UCHWAŁA NR XIII/81/2016 RADY GMINY SIEMIEŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień

UCHWAŁA NR XXXI/180/2014 RADY GMINY SIEMIEŃ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień

UCHWAŁA NR XVIII/87/2012 RADY GMINY SIEMIEŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa

UCHWAŁA NR VII/46/2003 RADY GMINY SIEMIEŃ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień

UCHWAŁA NR XVIII/99/96 Rady Gminy w Siemieniu z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień

UCHWAŁA NR XXVIII/129/94 Rady Gminy w Siemieniu z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień

UCHWAŁA NR XIII/45/86 Gminnej Rady Narodowej w Siemieniu z dnia 6 sierpnia 1986 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień oraz programu wykorzystania gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze lub nieleśne