Klauzule informacyjne RODO


„Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda” – dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO