Władze Gminy

Lista władz Gminy Siemień

Wójt Gminy:
Tomasz Kanak, tel. (0-83) 354-70-21, e-mail: wojt@siemien.pl
Sekretarz Gminy:
Angelika Olek, tel. (0-83) 354-70-01, e-mail: sekretarz@siemien.pl
Skarbnik Gminy:
Małgorzata Zarębska, tel. (0-83) 354-71-52, e-mail: skarbnik@siemien.pl
Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Wójcik
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy: 
Anna Jakubiuk