Mapa z projektowaną siecią światłowodową na terenie gminy Siemień
Nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – wymagane dokumenty
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w powiecie parczewskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne usuwanie azbestu
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi
Moja Komenda
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury leśniczego
Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu