Klub Seniora w Gminie Siemień

 

 

Mapa z projektowaną siecią światłowodową na terenie gminy Siemień

 

Nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – wymagane dokumenty

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w powiecie parczewskim
Bezpłatne usuwanie azbestu

Gospodarka odpadami komunalnymi
Moja Komenda
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury leśniczego
Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu