Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” w Woli Tulnickiej zrealizowało operację pn. „Wykonanie miasteczka rowerowe z grami podwórkowymi w Siemieniu” o wartości 50 170,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zostało wykonane miasteczka rowerowego przy …

0 95

W związku z występującą sytuacją meteorologiczną Wójt Gminy Siemień przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

0 18

Drodzy mieszkańcy Gminy Siemień, informujemy, że Gmina Siemień dopełniła wszelkich formalności związanych z zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych. Zostały podpisane umowy z: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – na dostarczenie węgla, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Mariusz Romańczuk, ul. Strażacka 7, 21-220 Siemień – na dystrybuowanie węgla wśród mieszkańców naszej Gminy. W dniu dzisiejszym – 6 grudnia, wyruszył …

0 145