Atutami Gminy Siemień są:

 • tanie grunty,
 • wszystkie miejscowości gminy posiadają wodociąg, telefony, oraz częściowo kanalizację,
 • posiadamy kilka kilkuhektarowych działek uzbrojonych, które planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień, mogą być przeznaczone pod działalność gospodarczą,
 • działki o powierzchni od 0,4 do 1,5 ha z możliwością adaptacji istniejących budynków poszkolnych,
 • możliwość adaptacji istniejących magazynów i hal produkcyjnych dla uruchomienia działalności produkcyjno usługowej,
 • możliwość uzyskania dla inwestorów zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 5 – u lat,
 • uzbrojone działki pod zabudowę jednorodzinną,
 • przez teren gminy przebiega linia kolejowa Lublin – Łuków i drogi wojewódzkie nr 814 i 815,
 • walory krajobrazowe i turystyczne. Gmina czysta ekologiczne,
 • funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne,
 • rzetelność i uczciwość miejscowego społeczeństwa
 • szeroki zakres pomocy Fundacji Rozwoju Gospodarczego Gminy Siemień w organizowaniu  przedsięwzięć inwestorskich,