Obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości


W dniu 11 listopada 2018 roku cała Polska świętowała 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Gmina Siemień również pokazała , że w tak ważnym dniu potrafi być razem. Gminny Ośrodek Kultury z pomocą wielu osób zorganizował cykl działań mających na celu uczczenie tak ważnego święta. Odbyły się zajęcia plastyczne z dziećmi o tematyce symbole narodowe, konkurs fotograficzny, „Żywa lekcja historii” oraz wystawa umundurowania i broni. Punktem kulminacyjnym prowadzonych działań był festiwal piosenki patriotycznej i wojskowej, który poprzedziła uroczysta msza święta za Ojczyznę, przemarsz do murku pamięci i odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej lokalnemu bohaterowi KPT Zygmuntowi Teodorowiczowi ps.  „BEJ”. Po przejściu do Sali gimnastycznej ZPO w Siemieniu odśpiewaliśmy wspólnie hymn narodowy. Następnie mieliśmy ogromną przyjemność obejrzeć inscenizację historyczną dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródku Szlacheckim., realizowaną w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” finansowanego przez MEN w ramach programu Wieloletniego NIEPODLEGŁOŚĆ na lata 2017-2021. Po czym nastąpił przegląd festiwalowy, gdzie uczestnicy przypomnieli nam piękne piosenki patriotyczne i wojskowe.

Podziękowania co prawda już były, ale pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w to wydarzenie.

 1. Władzom Gminy, za uczestnictwo.
 2. Dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Gródka Szlacheckiego zainscenizację.
 3. Pani Marcie Kozak-Korolczuk za opiekę artystyczną w przygotowaniu w/w inscenizacji.
 4. Pani Dyrektor SP w Gródku Szlacheckim za poprowadzenie uroczystości oraz wszelką pomoc.
 5. Panu Dyrektorowi SP w Siemieniu Arnoldowi Łagowskiemu za udostępnienie sali .
 6. Pani wicedyrektor SP w Siemieniu Ewie Rutkowskiej, za oprawę w kościele, pomoc w odśpiewaniu hymnu .
 7. Dyrektorowi SP w Juliopolu panu Zenonowi Sokołowskiemu, za zaangażowanie.
 8. Księdzu proboszczowi Kanonikowi Stanisławowi Pacakowi, za odprawienie mszy świętej oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej.
 9. Rodzinie Zygmunta Teodorowicza za przybycie.
 10. Prezesowi firmy Textus Panu Mariuszowi Komarkowi za utkanie i uszycie flagi na dekorację sceny .
 11. Delegacjom pocztu sztandarowego za przybycie i obecność.
 12. Pani Angelice Kopeć Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz Pani Marcie Machoń za nieocenioną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia,.
 13. Wszystkim uczestnikom festiwalu, solistom i zespołom za udział , oraz opiekunom artystycznym za przygotowanie.
 14. Pani Ani Jakubiuk za dokumentację fotograficzną.
 15. Wszystkim uczestnikom za przybycie i miłą atmosferę.

DZIĘKUJEMY

Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu.

Fotorelacja