W dniu 29 czerwca 2014 roku na obiektach stadionu w Krasnymstawie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Z terenu Gminy Siemień udział wzięła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliopolu, która okazała się najlepszą drużyną na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Parczewie.

Drużyna z Naszej Gminy starannie i rzetelnie przygotowywała się do zawodów poświęcając bardzo dużo czasu i wysiłku na ćwiczenia. Nasi strażacy jechali z zamiarem zajęcia czołowego miejsca.

Zawody rozgrywane były w 2 konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach reprezentowały wysoki poziom swoich umiejętności, niemniej jednak po pierwszej konkurencji, którą był bieg sztafetowy Jednostka OSP z Juliopola zajęła pierwsze miejsce co potwierdził ogłaszający oficjalne wyniki spiker.

Druga konkurencja jaką były ćwiczenia bojowe przebiegała bardziej nerwowo. Zawiodły cyfrowe urządzenia mierzące czas, w związku z czym kilka drużyn powtarzała swój bieg. Drużyna OSP z Juliopola wykonała ćwiczenie bojowe plasując sie po nieoficjalnym czasie na drugim miejscu.

Podczas ogłoszenia oficjalnych wyników podsumowujących zawody Wojewódzkie jednostka OSP z Juliopola nie znalazła się na podium, co ważniejsze sędziowie nie potrafili wskazać miejsca, które zajęli strażacy z naszej Gminy. Do komisji sędziowskiej wpłynęło wiele protestów, na które sędziowie nie potrafili odpowiedzieć.

Podsumowując zawody wojewódzkie delegacja z Gminy Siemień biorąca w nich udział ocenia zawody wojewódzkie za zawody zbyt słabo zorganizowane a pracę sędziów za nieodpowiednią.

Więcej zdjęć