INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia:  12.06.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 25 czerwca 2018  roku o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za  2017 rok.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Łukaszek

 

 

Siemień, dnia: 12.06.2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się ze z projektami uchwał.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych

Małgorzata Konarska

 

 

Siemień, dnia: 12.06.2018 r.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 21 czerwca 2018 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Lubelskiej Izby Rolniczej.
 4. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Sławomir Banach

 

 

Siemień, dnia: 12.06.2018 r.

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 20 czerwca 2018 r. o godz.  900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

Przewidywany jest wyjazd w teren gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyjazd w teren w celu przeprowadzenia AKCJI POSESJA na terenie gminy Siemień.
 4. Wytypowanie ogródków i posesji do przyznania corocznych nagród
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień (w tym uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemień).
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Leszek Danilkiewicz

 

 

Siemień: 12.06.2018 r.                                           

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady  Gminy  Siemień

Uprzejmie informuję,  że dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji  RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zmiany do budżetu Gminy Siemień na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Analiza przebiegu wykonania zadań w roku 2018.
 6. Zapoznanie się z prowadzonymi inwestycjami oraz bieżącymi potrzebami (wyjazd
  w teren gminy).
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji Ekonomicznej  i Inwestycji

Ryszard Mróz

 

Poprzedni Kolonie letnie dla dzieci rolników
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 28.06.2018 r.