Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!


Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, pok. Nr 11, tel. 83 354 71 06 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Wszelkie druki dostępne są również na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Przewodnik/Krok pop kroku.

Poprzedni NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – 01.02.2021r.- 09.02.2021r.
Następny Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+