OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 28.04.2022 R.


Rada Gminy Siemień                                                                                                 Siemień, dnia 21 kwietnia 2022 r.

                                                                   OGŁOSZENIE

Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się XXII sesja VIII Kadencji Rady Gminy Siemień.
Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum;
2) przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 – dyskusja i podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
4. Wolne wnioski, stanowiska i dyskusja.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Siemień
Janusz Wójcik

Poprzedni INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ
Następny Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim