OZE w Gminie Siemień I


OZE 7 luty 2022

OZE w Gminie Siemień I

Zakończono dostawę i montaż 201 sztuk odnawialnych źródeł energii  na obiektach prywatnych w Gminie Siemień w ramach realizowanego projektu „OZE w Gminie Siemień I”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

W ramach projektu wykonano:

  1. Dostawę i montaż 81 zestawów instalacji kolektorów słonecznych w tym,

 

Instalacja kolektorów słonecznych: 2 panelowe – 71 szt.

Instalacja kolektorów słonecznych: 3 panelowe – 10 szt.

 

Wykonawca: Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., Racibórz

  1. Dostawę i montaż 106 sztuk instalacji fotowoltaicznych w tym,

 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 3,20 kW – 34 szt.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 4,16 kW – 71 szt.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,12 kW – 1 szt.

 

Wykonawca: Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., Racibórz

  1. Dostawę i montaż 14 sztuk kotłów na biomasę w tym:

Instalacja kotłów na biomasę o mocy: 20 kW – 5 szt.

Instalacja kotłów na biomasę o mocy: 25 kW 9 szt.

 

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, Janów Lubelski Partner: GREŃ Sp. J., Pszczyna,  Partner: USŁUGI INSTALACJI GRZEWCZYCH I GAZOWYCH Zygmunt Habza Janów Lubelski

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 434 716,60 zł brutto

Koszty kwalifikowane: 2 249 286,67 zł netto

Poprzedni zwrot podatku akcyzowego
Następny Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z praktycznego przewodnika, który przygotował NFZ. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji