Poprzedni Ogłoszenie dot. strat w budynkach mieszkalnych
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2023