Poprzedni Uchwała NR XI/79/2020 Rady Gminy Siemień z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami
Następny Zmiana siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami