Poprzedni Klub szachowy „Szachmix” dostał dofinansowanie na realizację projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Rządowego Programu „KLUB- edycja 2020”
Następny Uchwała NR XI/79/2020 Rady Gminy Siemień z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami