Poprzedni Informacja nt. udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023 rok
Następny Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym