Poprzedni Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Siemień
Następny Rozporządzenie porządkowe nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego