Poprzedni Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów