Informacja dla producentów rolnych

Audio post from SoundCloud

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ii połroczu 2017r.

Wójt Gminy Siemień informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Siemień, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Siemień wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017r. wynosi: 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017r. wynosi: 1,00 zł

Wzór wniosku do pobrania z linku poniżej:

POBIERZ

Poprzedni Zaproszenie do udziału w biegach
Następny Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń