Informacja dotycząca wymiany glikolu w instalacjach solarnych wykonanych w ramach projektu unijnego


Informujemy, że zgodnie z zawartą umową firma Mobil – Net z siedzibą w Olszowcu 19, 23-100 Bychawa, reprezentowana przez pana Marka Nizińskiego jest uprawniona do wymiany glikolu w instalacjach solarnych realizowanych w ramach projektu: Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych i publicznych na terenie Gminy Siemień  realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2020 r. Uczestnicy projektu nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wykonująca usługę  firma zobowiązana jest do zapewnienia warunków odpowiadających przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Poprzedni Komunikat lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii
Następny Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Siemień z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu