INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH


Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE, (83979N!) SIEMIEŃ (WBP_SIEMIEN_DZIALYN), zlokalizowanej w miejscowości Działyń, dz. nr 716, 21-220.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mapa z przewidywanym obszarem pomiarowym.

Poprzedni Życzenia świąteczne
Następny Chroń pszczoły