INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 13 grudnia 2018 roku o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji  z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wnioski i opinie w sprawie projektu budżetu Gminy Siemień na 2019 r.
  4. Ostateczne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na 2019 r.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Inwestycji

Mróz Ryszard

Poprzedni Ogłoszenie o sesji dn. 07.12.2018 r.
Następny Zaproszenie na spotkanie dotyczące sportu w naszej gminie