INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


 

Siemień, dnia:16.10.2017 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury

 i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 20 października 2017 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siemień za rok szkolny 2016/2017.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami instytucji kultury dotyczącymi działań w okresie wakacyjnym.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodnicząca

 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

    Małgorzata Konarska

 

 

Siemień, dnia: 16.10.2017 r.

 Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 24 października 2017 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie stanu przygotowania Gminy Siemień do okresu zimowego.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 Ładu i Porządku Publicznego

 Leszek Danilkiewicz

 

 

Siemień, dnia: 16.10.2017 r.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 24 października 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wypracowanie propozycji ceny żyta do naliczenia podatku rolnego i innych podatków na 2018 rok.
 4. Pomoc w przygotowaniu uchwał podatkowych.
 5. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

 Sławomir Banach

 

Siemień: 16.10.2017 r.

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 25 października 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zmiany do budżetu Gminy Siemieńna 2017 rok.
 4. Zaopiniowanieprojektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień
 5. a)projekty uchwał podatkowych;
 6. b)pozostałe projekty uchwał.

 

 1. Analiza potrzeb zgłaszanych na zebraniach wiejskich.
 2. Zapoznanie się z prowadzonymi inwestycjami oraz potrzebami na 2018 rok (wyjazd na teren gminy).
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

  Ekonomicznej i Inwestycji

   Ryszard Mróz

Poprzedni III Jarmark Pszczelarski
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 27.10.2017