INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia: 12.02.2018 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Siemień  

   

Uprzejmie informuję, że dnia 23 lutego 2018 roku o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Analiza informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu
  w 2017 roku.
 4. Działalność i wykorzystanie środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu w 2017 r.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Proszę o  wzięcie udziału w w/w posiedzeniu.

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

   Henryka Łukaszek

    

 

 

 

Siemień, dnia: 12.02.2018 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury

 i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Siemień

 

  Uprzejmie informuję, że dnia 23 lutego 2018 r. o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie Komisji ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siemień za rok 2017.
 4. Dyskusja na temat kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siemień.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siemień.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca

 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

    Małgorzata Konarska

 

 

 

Siemień, dnia: 12.02.2018 r.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2018 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Spotkanie z p. Ewą Suwińską – doradcą ds. ekologii i ochrony środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w KońskowoliOddział w Parczewie.
 4. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Gospodarczego

 Sławomir Banach

 

 

 

Siemień, dnia: 12.02.2018 r.

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemień w 2017 roku przekazaną przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 Przewodniczący Komisji

 Ładu i Porządku Publicznego

 Leszek Danilkiewicz

   

 

  Siemień: 12.02.2018 r. 

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

 Rady Gminy Siemień

 

  Uprzejmie informuję, że dnia 26 lutego 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu
  za 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeńnauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siemień
  za 2017 rok.
 5. Zmiany do budżetu Gminy Siemieńna 2018 rok.
 6. Zaopiniowanieprojektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 7. Realizacja wniosków Komisji Ekonomicznej i Inwestycji z roku 2017.
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

       

 

    Przewodniczący Komisji

   Ekonomicznej i Inwestycji

    Ryszard Mróz

Poprzedni Ogłoszenie o sesji dn. 28.02.2018 r.
Następny Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017