INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia: 12.04.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień                               

Uprzejmie informuję, że dnia  20 kwietnia  2018  roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie wniosków dot. pisma wniesionego przez: p. Marię Łukaszek zam. Gródek Szlachecki oraz p. Zbigniewa Michaluka zam. Gródek Szlachecki dot. unieważnienia uchwały Nr XIII/81/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień.  
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Henryka Łukaszek

 

 

Siemień, dnia: 12.04.2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

 Uprzejmie informuję, że dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenie:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza i zajęcie stanowiska w sprawie pisma wniesionego do Rady Gminy Siemień przez Marię Łukaszek zam. Gródek Szlachecki oraz p. Zbigniewa Michaluka zam. Gródek Szlachecki dotyczącego unieważnienia uchwały Nr XIII/81/2016 RG Siemień z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień.  
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  w Siemieniu za rok 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2018.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Siemieniu za rok 2017 oraz planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii na rok 2018.
 6. Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacji pracy szkół na rok 2018/2019.
 7. Wypracowanie przez Komisję stanowiska dotyczącego problemu postoju autokarów szkolnych poruszanego przez Dyrektora ZPO w Siemieniu w piśmie z dnia 27 lutego 2018 r.
 8. Zapoznanie Komisji z korespondencją kierowaną do wiadomości Przewodniczącej Komisji przez pracowników obsługi ZPO w Siemieniu dotyczącej podwyżki wynagrodzeń.
 9. Kontynuacja dyskusji nad tematem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
  i młodzieży z terenu gminy Siemień – proponowane zmiany.
 10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siemień.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych

 Małgorzata Konarska

 

 

Siemień, dnia: 12.04.2018 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Spotkanie z p. Mirosławem Powroźnikiem – specjalistą terenowym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.
 4. Analiza potrzeb mieszkańców wynikających z zebrań wiejskich.
 5. Zapoznanie się z pismem wniesionym przez: p. Marię Łukaszek zam. Gródek Szlachecki oraz p. Zbigniewa Michaluka zam. Gródek Szlachecki dot. unieważnienia uchwały Nr XIII/81/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień
  i wypracowanie wniosków na ten temat.  
 6. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Sławomir Banach

 

 

Siemień, dnia: 12.04.2018 r.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz.  800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

Przewidywany jest wyjazd w teren gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyjazd w teren w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa w gminie Siemień – szczególnie na drogach.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Analiza i zajęcie stanowiska w sprawie pisma wniesionego do Rady Gminy Siemień przez Marię Łukaszek zam. Gródek Szlachecki oraz p. Zbigniewa Michaluka zam. Gródek Szlachecki dotyczącego unieważnienia uchwały
  Nr XIII/81/2016 RG Siemień z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień.  
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Leszek Danilkiewicz

 

 

Siemień: 12.04.2018 r.                                            

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady  Gminy  Siemień

Uprzejmie informuję,  że dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji  RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza wykonania budżetu gminy Siemień za 2017 rok.
 4. Zmiany do budżetu Gminy Siemień na 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 6. Analiza i zajęcie stanowiska w sprawie pisma wniesionego do Rady Gminy Siemień przez Marię Łukaszek zam. Gródek Szlachecki oraz p. Zbigniewa Michaluka zam. Gródek Szlachecki dotyczącego unieważnienia uchwały Nr XIII/81/2016 RG Siemień z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień.  
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej  i Inwestycji

Ryszard Mróz

 

Poprzedni Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
Następny 600 - lecie Siemienia - prezentacja w formie VIDEO