Poprzedni OBWIESZCZENIE z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień na lata 2023-2030
Następny OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 28.12.2023 R.