INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia: 06.09.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 21 września  2018  roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól polegająca na utwardzeniu nawierzchni masą asfaltową grubości 5 cm
  w miejscowości Żminne na odcinku o długości 760 m i szerokości 3,20 m”.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Łukaszek

           

Siemień, dnia: 06.09.2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

  

 Uprzejmie informuję, że dnia  21 września 2018 r. o godz. 14 00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z aneksami do arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych

Małgorzata Konarska

Poprzedni „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
Następny IV Jarmark Pszczelarski