Informacja o posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Siemień


 Siemień, dnia: 24.09.2018 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 2 października 2018 roku o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za okres VII kadencji.
 4. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Sławomir Banach

 

Siemień, dnia: 24.09.2018 r.

 Komisja Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 2 października 2018 roku o godz. 1000    w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za VII kadencję Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski  i  dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Leszek Danilkiewicz

 

Siemień, dnia: 24.09.2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 2 października 2018 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji z VII kadencji Rady Gminy Siemień.
 4. Zaopiniowanie projektów  uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych

Małgorzata Konarska

 

Siemień, dnia: 24.08.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 3 października  2018  roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za okres VII kadencji Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Łukaszek

 

Siemień: 24.09.2018 r.                                           

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady  Gminy  Siemień

Uprzejmie informuję,  że dnia 3 października 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji  RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zmiany do budżetu Gminy Siemień na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Ekonomicznej i Inwestycji Rady Gminy Siemień za 2018 r.
 6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Ekonomicznej i Inwestycji Rady Gminy Siemień z pracy w VII kadencji Rady Gminy.
 7. Zapoznanie się z prowadzonymi inwestycjami oraz potrzebami na 2019 r. (wyjazd na teren gminy).
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej  i Inwestycji

Ryszard Mróz

 

Poprzedni Ogłoszenie o sesji dn. 05.10.2018 r.
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 20.10.2018 r.