INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


 Siemień, dnia 27.11.2018 r.

Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Siemień

                                              

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Siemieniu odbędą się posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Siemień.

Posiedzenia odbędą się wg następującego harmonogramu:

O godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy Siemień w szczególności uchwał:- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019;
  – w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siemień na rok 2019;
  – w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.

4. Opracowanie „Planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2019 r.”

5. Wolne wnioski i dyskusja.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

O godz. 8.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na 2019 r. w części dotyczącej spraw
  z zakresu działania Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. oraz podjęcie uchwały.
 5. Opracowanie „Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 r.”
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

O godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji z udziałem wszystkich radnych.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zmiany do budżetu Gminy Siemień na 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na 2019 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy.
 6. Opracowanie „Planu pracy Komisji Ekonomicznej i Inwestycji na 2019 r.”
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

20 minut po zakończeniu posiedzenia Komisji Ekonomicznej i Inwestycji (ok. godz. 1300)  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wnioski i dyskusja.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W tym samym czasie w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

           

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

                  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rafał Łukasik

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Grygorewicz Janina               

 

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Inwestycji

Mróz Ryszard      

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Danilkiewicz Leszek                               

           

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Kolasińska Anna              

 

Poprzedni Bezpłatne szkolenie w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 07.12.2018 r.