INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


INFORMACJA

O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI

RADY GMINY SIEMIEŃ

 

 

 

Siemień, dnia:18.08.2017 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury

 i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Siemień

 

 

Uprzejmie informuję, że dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siemień.
 4. Omówieniestanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia

 

   Przewodnicząca

 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

    Małgorzata Konarska

 

 

 

 

 

Siemień, dnia: 18.08.2017 r.

 

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 Rady Gminy Siemień

 

 

 

Uprzejmie informuję, że dnia 24 sierpnia 2017 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 Ładu i Porządku Publicznego

 Leszek Danilkiewicz

 

 

 

 

 

 

Siemień, dnia: 18.08.2017 r.

 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Siemień

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2017 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie udziału w wystawach rolniczych.
 4. Ocena przebiegu żniw i skupu zbóż.
 5. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

 Sławomir Banach

 

 

 

 

 

 

Siemień:18.08.2017 r.

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Rady Gminy Siemień

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Siemień za I półrocze 2017 r.
 4. Zmiany do budżetu Gminy Siemieńna 2017 r.
 5. Zaopiniowanieprojektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

  Ekonomicznej i Inwestycji

  Ryszard Mróz

Poprzedni ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego
Następny ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego