INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia:  23.05.2018 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 28 maja 2018  roku o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z arkuszami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019.
  4. Wolne wnioski i dyskusja.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Konarska

Poprzedni Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego
Następny Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Siemień z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży