INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia:  30.04.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 7 maja 2018  roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  3. Analiza zadań finansowych za rok 2017.
  4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2017.
  5. Wolne wnioski i dyskusja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Łukaszek

Poprzedni Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
Następny e-WniosekPlus - pomoc w składaniu wniosków