Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliopolu


„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK” – takie hasło towarzyszyło druhom z Juliopola podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliopolu.

Uroczystość miała miejsce 2 lipca 2022 r. Rozpoczęła się o godz. 14:00 mszą świętą dziękczynną w miejscowej kaplicy, sprawowanej przez ks. kan. Krzysztofa Marszałka proboszcza parafii w Brzeźnicy Książęcej,  po której w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Parczewa pod batutą Jacka Domańskiego nastąpił uroczysty przemarsz pod budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliopolu.

Po części oficjalnej obchodów uroczystości 65-lecia, powitaniu wszystkich przybyłych gości, ks. kan. Krzysztof Marszałek uroczyście poświęcił sztandar, który został przekazany przez przedstawiciela Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh-a Wiesława Nowaka na ręce prezesa jednostki OSP w Juliopolu dh-a Krzysztofa Wysokińskiego.

Liczne grono druhów otrzymało z okazji Jubileuszu odznaczenia i wyróżnienia:

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Antoni Świć s. Bolesława

Złoty medal otrzymali:

dh Tadeusz Kot s. Bronisława

dh Stanisław Sak s. Tadeusza

dh Tadeusz Czarnata s. Józefa

Srebrny medal otrzymali:

dh Krzysztof Wysokiński s. Eugeniusza

dh Mirosław Sobieszek s. Mieczysława

dh Jerzy Kwiatek s. Tadeusza

Brązowy medal otrzymali:

dh Rafał Bocian s. Ryszarda

dh Sebastian Wysokiński s. Krzysztofa

dh Artur Cierpiński s. Stanisława

dh Błażej Michaluk s. Zenona

dh Kamil Paśnik s. Tadeusza

dh Daniel Budzyński s. Zbigniewa

dh Rafał Łukasik s. Dariusza

dh Adrian Juchimiuk s. Macieja

dh Hubert Bajda s. Romana

dh Mirosław Bocian s. Ryszarda

dh Karol Kwiatek s. Jerzego

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymało pięciu druhów:

dh Kamil Sak s. Jacka

dh Sławomir Serejuk s. Henryka

dh Damian Jaworski s. Sławomira

dh Kamil Baruch s. Henryka

dh Mateusz Michaluk s. Zenona

Na zakończenie goście – p. Jerzy Szwaj – przewodniczący Sejmiku Województwa, dh Tadeusz Sławecki – członek Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP oraz v-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Wiesław Nowak – przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, p. Adam Wiśniewski – przedstawiciel Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, st. bryg. Leszek Szymański – Komendant Powiatowy PSP w Parczewie, dh. Janusz Zieliński – przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, p. Tomasz Kanak – Wójt Gminy Siemień – odczytali listy gratulacyjne oraz życzenia, wręczając drobne pamiątki.

Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada strażacka i festyn rodzinny.

Jubileusz był świętem całej lokalnej społeczności, która na co dzień może liczyć na wsparcie i pomoc druhów OSP Juliopol.

 

Poprzedni Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL
Następny Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 15-29.07.2022