Poprzedni "spoKREWnieni służbą" - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi
Następny Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Siemień z dnia 13.03.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat