Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów
Następny Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”